Napíšte nám

Meno a Priezvisko

E-mail

Telefón

Detaily

iso9001 facebook homepage logo_realitnalogo_investicnacolor_farby_laky_logostavcolor_logostavcolor_realitystavcolor_ubytovne

GALÉRIA MUZIKA


Kapitálovo investičná skupina určená na realizáciu developerských projektov skupiny STAV-COLOR a skupiny Pozemné stavby SC.Vo svojom portfóliu má pozemok v samom srdci mesta Senec s výmerou okolo 8000 m2.

Obrázok 1 : Štúdia unikátneho projektu GALÉRIA MUZIKA

Obrázok 2 : Maketa komplexu GALÉRIA MUZIKA

Obrázok 3 : pozemky vo vlastníctve spoločnosti GALÉRIA MUZIKA s.r.o.

Mesto Senec týmto projektom získa skvalitnenie priestoru centrálnej mestkej zóny a finančné benefity vo forme úspor v investičnej činnosti v predpokladanej výške odhadovanej na 3 mil eur, ktoré budú ušetrené pri potrebnej kompletnej rekonštrukcii starej polikliniky, výstavbe mestkého parkovacieho domu a pri rekonštrukcii parkových plôch a komunikácií.

Navrhujeme asanáciu mestkej polikliniky, s cieľom uvoľnenia dostatočne veľkého záberu pre vytvorenie veľkorysého parkovacieho domu, ktorý bude dimenzovaný s rezervou 211 parkovacích miest, vyhradených pre návštevníkov a obyvateľov centra mesta. Pred asanáciou, nezávisle od existujúcej budovy polikliniky bude v prvej etape vybudovaná v južnej časti riešeného územia nová polyfunkčná budova, ktorej bezbariérový parter bude vyčlenený pre novú mestkú polikliniku. V druhej etape bude po asanácii vybudovaný obchodný dom orientovaný do Námestia 1. mája.

Parkovanie a garážovanie automobilov je riešené v dvoch podzemných podlažiach pod celým riešeným územím. Garáž o kapacite 556 parkovacích miest bude slúžit aj ako verejný parkovací dom podľa určeného poriadku prevádzkovateľa, nakoľko je tu vyhradených 148 miest pre verejnosť /+parkovisko obchodného domu/. Na teréne navrhujeme vytvoriť ďalších 63 parkovacích stojísk pre verejnosť.


Terajší stav : ( krásny park, ktorý už posledné roky pripomína všetko iné ako zeleň )

IMG_3821 IMG_9247 IMG_2304 IMG_1222 IMG_1223 IMG_1224 IMG_1225