Napíšte nám

Meno a Priezvisko

E-mail

Telefón

Detaily

iso9001 facebook homepage logo_realitnalogo_investicnacolor_farby_laky_logostavcolor_realitystavcolor_ubytovnelan lgoo

Kontakt


emailusNAPÍŠTE NÁM KONTAKTNÉ OSOBY FAKTURAČNÉ ÚDAJE MAPY & LOKALITY 

 


 

Kontaktné osoby

ROLA KONTAKTNÁ OSOBA TELEFÓNNE ČÍSLO E-MAIL
Konateľ
Róbert Kvál   info@stav-color.sk
Právny a správcovský úsek
PhDr. Ivan Ivančík
+421 905 993 322
iivancik@stav-color.sk

  +421 910 973 152 info@stav-color.sk
Sales manager

+421 903 405 121  
info@stav-color.sk

Tomáš Blaho
+421 903 411 236 penzion@pavcina.sk
Stavbyvedúci Tibor Janec
+421 904 754 245
tjanec@stav-color.sk
  Ing. Martin Paldan +421 911 973 832 mpaldan@stav-color.sk
   Jozef Butko +421 917 228 955 jbutko@stav-color.sk
  Roman Lošonský
 +421 908 759 680
rlosonsky@stav-color.sk
  Marian Tomiš +421 911 973 840 mtomis@stav-color.sk
 
   
Ekonomický úsek      
Výroba a predaj betónových zmesí Klaudia Fornerová +421 918 883 855 mobet@mobet.sk
Výroba a predaj okien a dverí
Štefan Horvath +421 905 380 673

mhs.horvath@gmail.com

Zásobovanie Ján Matúš +421 911 973 828  
  Ján Šaho +421 911 973 829  
POTRAVINOPROJEKT
Kurt Kristel
+421 903 424 042
kristel.kurt@gmail.com
SKI LITMANOVÁ
Ľubomír Cintula
+421 908 579 110
skilitmanova@skilitmanova.sk
Sun Lakes apartments   +421 903 405 121  info@stav-color.sk
MOTEL Kostolná pri Dunaji Tomáš Blaho
+421 903 411 236
motelkostolna@stav-color.sk
Penzión PAVČINA LEHOTA
Marta Klepáčová +421 903 408 120
penzion@pavcina.sk
Mäsovýroba-bitunok Tomášov s.r.o.
Martin Ďurík
+421 905 916 038
bitunoktomasov@gmail.com
Mäso-Údeniny Achbergerová s.r.o. Andrea Ďuríková +421 908 860 131 achh.durikov@gmail.com

 

 

 


 

Fakturačné údaje

STAV-COLOR, s.r.o.

Sídlo: Mierové nám. 2, 903 01 Senec 
IČO: 36 362 344 
DIČ: 2022190225 
IČ DPH: SK2022190225 
Bankové spojenie: Slovenská Sporiteľňa, a.s. 
Číslo účtu: 186766257 / 0900
IBAN: SK90 0900 0000 000186766257

Bankové spojenie: VUB a.s.
Číslo účtu: 3320548853/0200
IBAN: SK38 0200 0000 003320548853

Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s.
Číslo účtu: 2926903974/1100
IBAN: SK40 1100 0000 0029 2690 3974

Spoločnosť zapísaná v OR OS Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 40723/B

STAV-COLOR investičná, s. r. o.

Sídlo: Mierové nám. 2, 903 01 Senec
IČO: 44 727 259 
DIČ: 2022803321
IČ DPH: SK2022803321
Bankové spojenie: Slovenská Sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu: 0652709795 / 0900,
IBAN:SK92 0900 0000 000652709795

Bankové spojenie: VUB a.s.
Číslo účtu: 3320568854/0200
IBAN: SK10 0200 0000 003320568854

Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s.
Číslo účtu: 2926910496/1100
IBAN: SK98 1100 0000 0029 2691 0496

Rezidencia Lichnerova
číslo účtu: 2926914040/1100 
IBAN: SK52 1100 0000 002926914040

 NÁJOM
číslo účtu: 5028585592/0900
IBAN:SK24 0900 0000 005028585592

Spoločnosť zapísaná v OR OS Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 57834/B


STAV-COLOR realitná, s. r. o.

Sídlo: Mierové nám. 2, 903 01 Senec
IČO: 46 966 790, 
DIČ: 2023685477
IČ DPH: SK 2023685477
Bankové spojenie: Slovenská Sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu: 5037795604 / 0900
IBAN: SK64 0900 0000 005037795604

Spoločnosť zapísaná v OR OS Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 86878/B

STAV-COLOR MoBet s.r.o.

Sídlo: Hlavná 104, 900 84 Častá 
Prevádzka: Slovenský Grob - areál poľnohospodárského družstva
IČO: 44 039 824
DIČ: 2022558527 
IČ DPH: SK2022558527
Bankové spojenie: -
Číslo účtu: -
IBAN:

Spoločnosť zapísaná v OR OS Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 51283/B


Kval Ľudovít - COLOR FARBY LAKY

Sídlo: ul. Pribinova 13, 90301 Senec 
IČO: 32 825 111
DIČ: -
IČ DPH: -
Bankové spojenie: Slovenská Sporiteľňa, a.s. 
Číslo účtu: 19247994 / 0900
IBAN: SK76 0900 0000 000019247994

Spoločnosť zapísaná v ZR SR 108-3245

STAV-COLOR Ubytovne, s. r. o.

Sídlo: Mierové nám. 2, 903 01 Senec
IČO: 47 049 405
DIČ: 2023756174
IČ DPH: -
Bankové spojenie: Slovenská Sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu: 5041175459 / 0900
IBAN: SK27 0900 0000 005041175459

Spoločnosť zapísaná v OR OS Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 87849/B


LOGISTICKÝ AREÁL NITRIANSKA, s.r.o.

Sídlo: Nitrianska 1, 903 01 Senec 
IČO: 36 182 206
DIČ: 2020033334
IČ DPH: SK2020033334
Bankové spojenie: Tatra banka a.s.
Číslo účtu: 2922858395/1100
IBAN: SK40 1100 0000 002922858395

Spoločnosť zapísaná v OR OS Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 98743/B

GALERIA MUZIKA s.r.o.

Sídlo: Kráľová pri Senci 269, Kráľová pri Senci, 900 50
IČO: 44 934 416
DIČ: 2022921769
IČ DPH:
-
Bankové spojenie: Tatra banka a.s.
Číslo účtu: 2926904619/1100
IBAN: SK85 1100 0000 002926904619
 
Spoločnosť zapísaná v OR OS Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 89089/B


CENTRAL BUILDING investičná, s.r.o.

Sídlo: Mierové námestie 2, 903 01 Senec
IČO: 44 699 794
DIČ: 2022813782
IČ DPH: SK2022813782
Bankové spojenie:  Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2929870354/1100
IBAN: SK98 1100 0000 002929870354

Spoločnosť zapísaná v OR OS Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 96947/B

SUN lakes apartments I spol. s.r.o.

Sídlo: Mierové námestie 2, 903 01 Senec
IČO: 47 892 242
DIČ: 2024131868
IČ DPH: SK2024131868
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 29 4102 4345/1100
IBAN: 
SK84 1100 0000 0029 4102 4345

projekt apartmánový dom SUN lakes apartments

Číslo účtu: 29 4302 4349/1100
IBAN: 
SK70 1100 0000 0029 4302 4349

Spoločnosť zapísaná v OR OS Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 111685/B


GROB living s.r.o.

Sídlo: Polianky 5, 841 01 Bratislava
IČO: 44 361 629
DIČ: 2022672729
IČ DPH: SK2022672729
Bankové spojenie: Slovenská Sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu: 5053183640/0900
IBAN: SK88 0900 0000 0050 5318 3640

Spoločnosť zapísaná v ORSR OS Bratislava, Oddiel: Sro, Vložka č. 63378/B

STAV-COLOR Betón, s.r.o.

Sídlo: Hlavná 104, 900 89 Častá
IČO: 47 531 746 
DIČ: 2023949334
IČ DPH: SK2023949334
Bankové spojenie: -
Číslo účtu: -
IBAN:

Spoločnosť zapísaná v ORSR OS Bratislava, Oddiel: Sro, Vložka č. 94200/B


CENTRAL PASSAGE bývanie, s.r.o.

Sídlo: Mierové námestie 2, 903 01 Senec
IČO: 48 104 205 
DIČ: 2120058941
IČ DPH: SK2120058941
Bankové spojenie: SLSP
Číslo účtu: 5069525430/0900
IBAN: SK23 0900 0000 0050 6952 5430

Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s.
Číslo účtu: 2941011878/1100
IBAN: SK06 1100 0000 0029 4101 1878

projekt Central Passage
číslo účtu: 2947011879/1100 
IBAN: SK67 1100 0000 0029 4701 1879

Spoločnosť zapísaná v OR OS Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.103681/B

AB Štefánikova, s.r.o.

Sídlo: Mierové námestie 2, 903 01 Senec
IČO: 47 973 838
DIČ: 2024168971
IČ DPH:
Bankové spojenie: SLSP
Číslo účtu: 5064495543/0900
IBAN: SK85 0900 0000 0050 6449 5543

Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s.
Číslo účtu: 2946006576/1100
IBAN: SK29 1100 0000 0029 4600  6576

Spoločnosť zapísaná v OR OS Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.101584/B


Mapy & Lokality

mapa_kostolna slovensky_grob_betonaren