Napíšte nám

Meno a Priezvisko

E-mail

Telefón

Detaily

iso9001 facebook homepage logo_realitnalogo_investicnacolor_farby_laky_logostavcolor_realitystavcolor_ubytovnelan lgoo

Poradenstvo


Akých chýb sa najčastejšie dopúšťate pri zateplovaní si povieme v nasledujúcom texte.

Jedným z najdôležitejších elementov, aby sme sa nedopúštali chýb je zhodnotenie kvality podkladu. Podklad môže byť totiž nestabilný a to v sumári znamená, že kontaktný tepelno-izolačný systém by časom držali len kotvy. A z hľadiska trvácnosti by takýto systém dlho nevydržal a zosunul by sa zo steny. Preto treba stenu buď ošetriť, ak stačí penetračným náterom pred lepením izolačných dosiek, alebo v prípade, že je porušená napríklad štruktúra povrchu treba narušenú časť úplne odstrániť. Následne omietnuť napríklad vápenno-cementovou omietkou, napenetrovať a až potom začať aplikáciu izolačných dosiek.

Ďalšou chybou, ktorej sa môžete dopustiť je použitie neprimeraného typu kotiev pre daný materiál, alebo ich nesprávne umiestnenie. Najefektívnejším riešením je nechať si vypracovať statický plán kotvenia, ktorý je súčasťou projektu tepelno-izolačného systému. Neodmysliteľne k správnosti aplikácie tepelného izolantu patrí aj jeho lepenie. Kontaktné lepidlo musí byť obsiahnuté na minimálne 50 % izolantu. Čiže bodové lepenie na 4 hrany nevyhovuje. Izolant ďalej musí byť ukladaný viazane.

To je len zlomok chýb, ktorých sa môžte dopustiť.

Zlé lepenie, špalety okien nesprávne lepené, kotvenie rovnako nesprávne ...

Lepenie na body a nedostatočný počet kotiev ukázalo svoju daň ...