Napíšte nám

Meno a Priezvisko

E-mail

Telefón

Detaily

iso9001 facebook homepage logo_realitnalogo_investicnacolor_farby_laky_logostavcolor_realitystavcolor_ubytovnelan lgoo

Zatepľovanie


Čo sa týka tejto stránky je asi jednou z najdôležitejších pri rozhodovaní sa obyvateľov bytového domu či zateplovať. Nedá sa povedať s istotou ako tvrdia niektoré média presné percentuálne hodnoty, ktoré sa ušetria po tepelnej izolácii objektu - je to individuálne.

Záleží od objemu vykonaných prác a izolácií. Dôležitým faktorom je izolácia plášťa, izolácia plochej strechy, plastové okná a ďalšie prvky špecifické pre daný objekt. Do tejto skupiny špecifickýh prvkov môžeme zaradiť napríklad výmurovky pôvodných železných schodiskových konštrukcií, výmenu vchodových dverí za izolačné a mnoho ďalších prvkov, ktoré sú špecické od daného objektu. Momentálne zo skúseností vieme povedať, že percentuálne sa dá ušetriť na energiách cca od 20 % do 50 %. Jednou z najpresnejších metód merania úspory energie po zateplení je realizácia energetického auditu.

V našej ponuke nájdete aj kompletný program obnovy Vášho bytového domu od fázy premýšlania o rekonštrukcii, až po fázu kolaudácie .... Zabezpečíme pre Vás celý proces obnovy bytového domu ( od projektovej dokumentácie, vybavenie stavebného povolenie, výber dodavateľa, podpis ZoD, samotnú realizáciu, odstránenie drobných nedorobkov, odovzdanie stavby, kolaudáciu a záručnú dobu pri ktorej Vám budeme plne k dispozícii ) ...

 

 

 

 

 

Zatepľovanie a hydroizolácie plochých striech realizujeme s týmito dodavateľmi strešných systémov ...    

           

    

Okná a dvere nám dodávajú ...