Napíšte nám

Meno a Priezvisko

E-mail

Telefón

Detaily

iso9001 facebook homepage logo_realitnalogo_investicnacolor_farby_laky_logostavcolor_realitystavcolor_ubytovnelan lgoo

ZO ŽIVOTA FIRMY


16.mája sme vyhrali futbalový turnaj GaFuGa ... Našim chlapcom blahoželáme ... 

Naša firma sa zú?astní v piatok 16.mája 2014 na futbalovom turnaji v Senci ...

Majáles spolo?nosti Weber Terranova 2014 ...

Večierok prebiehal do neskorých nočných hodín ...

Karneval 2013 v Senci aj s ú?as?ou masiek STAV-COLORu ....


Na karnevale v Senci naše farby reprezentovala naša pracovní?ka spolu so svojou dcérou a krstnými dcérami ...  

Májový futbalový turnaj v Senci 2013


Tento rok naše umiestnenie nebolo z tých lepších ... Skon?ili sme na 6.mieste z ôsmych týmov zo Senca.  

Futbalový turnaj Tomášov


Náš tým žiadny zápas neprehral, no remíz bolo prive?a. Zo šiestich zú?astných firiem sme skon?ili tretí. No jeden z naších spoluhrá?ov v tíme sa stal najlepším hrá?om turnaja ( Alexander Bednárik - stavbyvedúci ). Jeho talent pre futbal bol nad sily všetkých. Zápasy sa niesli v priate?skom duchu. V dvoch zápasoch nastúpil aj jeden z našich majite?ov. Po skon?ení turnaja, pokra?ovala zábava do neskorých ve?erných hodín. Turnaja sa zú?astnila aj stavebná firma BALA a.s. Trofej pre náš tým preberá stavbyvedúci Ing.Maroš Bulko ( z?ava ) a asistenta mu robí šofér Ján Šáho ( zprava ) ...  

Májový futbalový turnaj 2012 v Senci


Tohoto turnaja sme sa zú?astnili prvý krát. No výsledok bol o to lepší. Umiestnili sme sa na druhom mieste. Boli sme len krô?ik od výhry nako?ko sme prehrali až na strely z pokutových kopov. Naši súperi boli NAGEL SLOVENSKO s.r.o., STAVREM PLUS s.r.o., Mesto Senec, KVÁLSTAV s.r.o. ...    Aj takto vedia oceni? zábavu naši stavbyvedúci Ing.Martin Paldan ( druhý z?ava ), Ing.Maroš Bulko ( tretí z?ava ) a šofér ?udovít Varga ...

Oslava narodenín jedného z majite?ov ...  


Zábava nemala konca ...  

Viano?ný ve?ierok 2011 -

sa niesol v pokojnej atmosfére v reštaurácii Siesta ...

Viano?ný ve?ierok 2010 -

posedenie v reštaurácii Troya v Senci trvalo do závere?nej .. 

Viano?ný ve?ierok 2009 -

reštaurácia v obci Bá? bola nad naše o?akávanie ...   

Viano?ný ve?ierok 2008 -

reštaurácia v golf resorte v Bá?i nás privítala štyridsiatich ...

Viano?ný ve?ierok 2007 -

bolo nás len pár, ale zábava bola výborná ...

Viano?ný ve?iarok 2006 -

Podali sme si ruky a poprialy ve?a úspechov ... Pri ve?eri v reštourácii v Senci ...